Algemene Voorwaarden

Wij bieden u diensten aan met inachtneming van de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst worden uiteengezet. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke services voordat u ze gebruikt. We behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Lees deze overeenkomst voordat u verder gaat, omdat toegang tot, browsen of anderszins gebruiken van de site aangeeft dat u akkoord gaat met alle voorwaarden in deze overeenkomst.

U mag via deze site geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, distribueren of anderszins publiceren dat (a) bugs, virussen, wormen, luiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is of aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wetten van de VS of de wetten van een ander land dat van toepassing is; of (c) in strijd is met of inbreuk maakt op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon. Neusbruggetje.nl kan u een accountidentificatie en wachtwoord geven om u toegang te geven tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst, en neusbruggetje.nl is niet verplicht de bron van dergelijke toegang of gebruik van de site te onderzoeken.

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven om te winkelen en niet voor enig ander doel. commercieel gebruik of gebruik in opdracht van een derde, tenzij vooraf uitdrukkelijk toegestaan door neusbruggetje.nl. Elke overtreding van deze overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Tenzij uitdrukkelijk vooraf door ons bedrijf toegestaan, zijn alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, programma’s, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze site (gezamenlijk de “Inhoud”) zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen enkel commercieel gebruik maken van de informatie die op de site wordt aangeboden, of de site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf. We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en / of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat het gedrag van de klant in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen. U mag deze site of een deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door ons bedrijf.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies. en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of dergelijk gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient neusbruggetje.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze Site.